Icon_Customor_Centricity 1 Customer Centricity

  • U ondervindt dat u uw klant nog niet écht kent?
  • U wilt uw klant volledig begrijpen en centraal zetten in uw strategie?
  • U wilt de customer journey van uw klant kennen en weten hoe die te optimaliseren in functie van een optimale klantenervaring?

Als bedrijf streef je ernaar om een optimale, omnichannel customer experience aan te bieden. Dat vergt een diepgaande en consistente ‘customer-centric’ focus, en dat in elke laag van de organisatie. Hoe goed kent u uw klant écht en in hoeverre staat hij centraal binnen uw bedrijf?

Om de klant tot het middelpunt van uw bedrijf te maken, is het belangrijk om hem tot leven te brengen binnen de organisatie. Persona ontwikkeling is daarvoor de tool bij uitstek. Na een analyse van bestaande klantendata, (social) media monitoring, een klantenonderzoek en/of een workshop met uw team, vatten we de gedetailleerde omschrijving van uw ideale klant samen in een of meerdere buyer persona of klantprofielen. Zo verkrijgen we een fundamenteel inzicht uw klant (wie is hij, wat is zijn behoefte, waar ondervindt hij problemen of frustraties en zoekt hij hulp?) en begrijpen we zijn leefwereld (hoe ziet zijn leven eruit, wat is zijn situatie, wat is zijn koopgedrag?). Kortom, uw doelgroep wordt tastbaar. Deze customer persona’s helpen u niet alleen om onderbouwde beslissingen te maken in uw business- en marketingstrategie, maar dienen ook als leidraad in de dagelijkse taken van de verschillende afdelingen binnen uw organisatie, zoals marketing, sales of customer care.

Eens we uw klant kennen, weten wat hem bezighoudt en waar hij een oplossing voor zoekt, kunnen we aan de hand van customer journey mapping de klantreis van uw doelgroepen in kaart brengen. Per fase in de customer journey (reach – act – convert – engage) stippelen we samen de behoeften, touchpoints en moments of thruth van uw doelgroep uit. Door de customer journey van uw klanten uit te werken, krijgt u concrete aanknopingspunten aangereikt voor de optimalisatie van de klantbeleving. Dit resulteert in waardecreatie voor uw klant in elke fase van zijn/haar journey en laat u toe om een naadloze omnichannel customer experience aan te bieden.

Top