De wereld veroveren met West-Vlaamse frietjes

Van leverancier tot potato partner: hoe Agristo ook haar klanten laat groeien

Context en vraagstelling

Agristo, opgericht in 1986 door de families Wallays en Raes, is een voorname speler binnen de sector van diepgevroren aardappelproducten. Het aardappelverwerkend bedrijf genereert meer dan €600 miljoen omzet in ruim 120 landen en geeft werk aan zo’n 1.000 werknemers. Vanuit het West-Vlaamse hoofdkwartier en de verschillende productiesites in België, Nederland en India verwerkt het familiebedrijf aardappelen tot diepvriesproducten, zoals frietjes, van de hoogste kwaliteit voor private labels en consumentenmerken van over de hele wereld.

Onder de vleugels van co-CEO’s Hannelore Raes en Filip Wallays is het familiebedrijf de laatste jaren exponentieel gegroeid, maar wordt het ook geconfronteerd met een steeds complexer wordende context. Zo wordt de Europese aardappelgordel, onderhevig aan klimaatveranderingen, sterk aangetast en worden producenten zoals Agristo onder druk van toenemende protectionistische maatregelen tot lokale productie en verwerking gedwongen. Verder raast een consolidatiegolf door de sector, neemt the war for talent enkel maar toe, volgen de nieuwe technologische evoluties elkaar steeds sneller op… Een uitdagende cocktail die het management van Agristo aanzet tot zelfreflectie en proactief doet nadenken over de toekomst, en waarvoor de organisatie ondersteuning zoekt: hoe kan Agristo met een gedragen ambitie en strategisch plan haar duurzame groei in de toekomst aanhouden?

Aanpak

Agristo wil het businessvraagstuk ten volle tackelen, en dat begint met een grondige analyse van de ‘as is’ situatie. Daarbij wil de organisatie zowel van binnenuit leren (inside-out) als zich laten inspireren door wat er om zich heen gebeurt (outside-in), en dus werken we samen met innovatie-expert en vaste partner nexxworks een traject op maat uit.

Allereerst verzamelen we via een vragenlijst de relevante interne documentatie en peilen we naar de trends, evoluties en dynamieken die het Agristo management het meest bezig houden. Deze input vormt de basis voor de inspiratieweek die later volgt (zie verder), en wordt in tussentijd verder verrijkt met inzichten uit zowel interne gesprekken – waarin we de verschillende visies capteren die leven binnen de organisatie – als externe gesprekken – waarin we de stem van de klant horen.

Het Agristo kernteam – ook wel Potatoholics genoemd – wordt vervolgens een week lang ondergedompeld in the day after tomorrow. Tijdens de outside-in week op locatie in de Gentse Upgrade Academy van nexxworks verdiepen we ons in de sector- en consumententrends, -dynamieken en best practises, gebracht door experten, inspirationele sprekers en doorwinterde bedrijfsleiders. Zo worden de Potatoholics letterlijk en figuurlijk uit hun eigen omgeving en ‘box’ gehaald en kan iedereen zijn blik helemaal openstellen. Na elke inspiratiedag volgt een reflectiemoment waarin we allen samen de voornaamste inzichten capteren en meteen de eerste vertaalslag van inspiratie naar strategie maken. Een intense, maar ook erg fijne, dynamische en inhoudelijk waardevolle week die we samenbrachten in een uitgebreide SWOT, key success points & key business issues en die zo de grondslag vormt voor de volgende stap: de ‘to be’ OGSM.

Vertrekkende vanuit Agristo’s unieke sterktes formuleren we samen met het kernteam een inspirerende ambitie die de neuzen in dezelfde richting zet. De verschillende invalshoeken – van individuele interne visies tot het klantenperspectief en de evoluties van de markt – voeden vervolgens een gefundeerde strategie die de organisatie in staat stelt de beoogde, duurzame groei te realiseren. Hiervoor gebruiken we de OGSM methodiek waarin we waarin het Objectief, de Goals (doelstellingen/pijlers), Strategieën en Measures (acties) van Agristo samenbrengen in een strategisch plan op één A4. De strategie wordt daarbij geconcretiseerd in verschillende deelprojecten met bijhorende project leads, KPIs en tijdlijn.

Resultaat

Met haar ambitie en strategie op één pagina in handen, gedragen door het ganse kernteam, heeft Agristo een haalbare leidraad en tastbare houvast in handen om haar aanpak in praktijk te brengen en de keuzes op een heldere manier intern te communiceren. En of de Potatoholics hiermee aan de slag gingen: per pijler werd een project team aangesteld dat dit verder uitwerkte en tot op vandaag volop implementeert.

Eén van de gedefinieerde projecten is het scherpstellen en versterken van Agristo’s  employer brand met als doel potentiële nieuwe medewerkers beter te bereiken alsook bestaande medewerkers verder te laten groeien en engageren tot echte Potatoholics, waar we later dat jaar opnieuw als Agristo-Callebaut Collective tandem aan werkten. Verder zijn er ook frequente opvolgingsmomenten met het Agristo team om de algemene progressie van het strategisch plan op te volgen en te herzien waar nodig.

Dat Agristo een Belgische parel is, stond al langer buiten kijf. Vandaag is de onderneming meer dan ooit klaar voor de toekomst: Agristo’s groei houdt, ondanks de storm aan uitdagingen, zoals de uit de pan swingende prijsstijgingen van de hoofdingrediënten, sterk tegenvallende aardappeloogsten, Covid-19 en andere factoren, steevast koers. De organisatie heeft haar positie als partner van huis- en consumentenmerken versterkt door de eindklant meer te integreren als uitgangspunt. En daar wordt ze ook voor erkend: in 2022 wordt Agristo gekroond tot Trends Supergazelle als de sterkst groeiende onderneming binnen de categorie van grote bedrijven. Later in datzelfde jaar wordt de aardappelverwerker ook genomineerd als Onderneming van het Jaar.

Het Agristo groeiverhaal
"Callebaut Collective heeft ons geholpen om onze strategie en onszelf in vraag te stellen, maar ook om dit effectief opnieuw vorm te geven. Ze hebben samen met ons een nieuw startpunt gedefinieerd en ons op weg geholpen om onze strategie tot uitvoering te brengen. Op die manier hebben ze een fundamentele bijdrage geleverd aan de groei van ons bedrijf."
Filip Wallays
Co-CEO
Top