Private equity services Private Equity services

In een snelveranderende wereld vol groeiende complexiteit aan producten, diensten en verwachtingen is het meer dan ooit belangrijk om het groeipotentieel van een merk of organisatie ook vanuit strategisch en commercieel perspectief te bekijken. Afgelopen jaren nam de vraag van investeerders naar onze diensten dan ook enkel maar toe. Met onze private equity services bieden we hier een antwoord op.

Als partner van investeerders helpen wij u om de key strategische en commerciële aspecten van uw target te evalueren én versterken, van voorafgaand aan de mogelijke investering tot post-acquisitie:

 • We helpen enerzijds om de beslissing van aankoop van de targetorganisatie, positief of negatief, te onderbouwen en versnellen
 • … en helpen anderzijds om de waarde van uw investering, post-acquisitie, te vergroten.

Strategische en commerciële partner voor investeerders

Hoe we van dienst kunnen zijn
Private equity services: how can Callebaut Collective help throughout the value chain

Pre-transactie

U heeft een of meerdere targets op het oog…

 • … en wenst een eerste verkenning over hun potentieel en relevantie binnen uw portfolio?
 • … en wil evalueren of het binnen de buy-and-buildstrategie van uw portfoliobedrijf past?

Wij schetsen een eerste beeld van het strategisch-commerciële plaatje van de organisatie door middel van een ‘blind audit’ assessment en formuleren advies in verband met verdere stappen.

Daarna begeleiden we u graag in het eerste contact met de organisatie, want een vlotte kennismaking langs beide kanten vergroot de kansen op een succesvolle samenwerking en relatie. Onze target bridging zorgt ervoor dat u de ins en outs van de target kent, u zichzelf gericht kan introduceren en uw toegevoegde waarde kan demonstreren en concretiseren.

Strategische & commerciële due diligence

Strategische en commerciële due diligence wordt een steeds meer onmisbaar deel van deals. Wij helpen u graag met het tot in detail begrijpen van de targetorganisatie vanuit het strategisch-commercieel perspectief. We analyseren en beoordelen een brede waaier aan commercieel relevante factoren vanuit een dubbel perspectief: enerzijds vanuit het bedrijf zelf (inside-out), anderzijds vanuit de externe blik (outside-in).

Onze strategische en commerciële due diligence richt zich op vier dimensies:

Markt
 • Hoe ziet de markt eruit, en wat zijn de voornaamste drivers en dynamieken?
 • Hoe is de markt gestructureerd en gesegmenteerd?
 • Wat zijn de huidige tendensen en evoluties, en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst van de markt?
 • Wie zijn de voornaamste concurrenten, hoe differentiëren zij zich en hoe verhouden zij zich tot de organisatie?
Strategie
 • Hoe ziet het huidige businessmodel van de organisatie eruit en wat zijn de verschillende inkomstenstromen?
 • Wat is de ambitie van de organisatie? In welke mate strookt het businessplan met de vooropgestelde ambitie?
 • Welke producten, diensten en merken omvat het portfolio?
 • Wat is de positionering van het bedrijf of het merk? Hoe sterk en toekomstbestendig is dit?
Klanten en stakeholders
 • Wie zijn de huidige doelgroepen, B2B en B2C, en wat weten we wel/niet van hen? Wat zijn hun noden, frustraties en verwachtingen alsook demografische kenmerken?
 • Welke klantenervaring biedt de organisatie?
 • Welk toekomstpotentieel heeft de organisatie binnen de bestaande en/of nieuwe doelgroepen?
Sales, marketing & digital
 • Hoe ziet de sales en marketing kanalenmix van de organisatie eruit, online/digitaal en offline? Hoe effectief en performant is deze?
 • Hoe digitaal ontwikkeld is de organisatie? Wat is de digitale footprint vandaag en wat zijn opportuniteiten voor de toekomst?

Ons antwoord op deze vragen, samen met ons gefundeerd advies inclusief aanbevelingen en watch-outs, vatten wij samen in een overzichtelijk doch gedetailleerd rapport dat voor alle partijen meerwaarde biedt: voor de targetorganisatie vormt dit een diepgaande SWOT op strategisch-commercieel vlak, voor de investeerder is het een objectieve kijk op het businessplan. Als spilfiguur faciliteren we bovendien een vlotte samenwerking tussen beide partijen, die we zo klaarstomen voor toekomstige groei.

Vier dimensies van onze due diligence

Post-acquisitie

Heeft u een organisatie overgenomen en wenst u hen nu tot het volgende commerciële niveau te krijgen? Of heeft u reeds een bedrijf in portfolio waarvoor u een groeistrategie wil uitschrijven om een maximale waardecreatie te realiseren? Wij helpen u om een commerciële strategie te ontwikkelen die de waarde van uw deal vergroot en ondersteunen u bij de implementatie en opvolging ervan binnen de organisatie.

Ontdek onze diensten voor groeibedrijven:

Zij gaven ons al hun vertrouwen

Enkele testimonials

“Samen met Callebaut Collective hebben we een zeer waardevol traject afgelegd. Niet alleen hebben we de customer journey van onze klant in kaart gebracht en vervolgens geoptimaliseerd, maar ook hebben we ons omnichannel strategisch groeiplan vorm gegeven met duidelijke keuzes, onze in-house marketingskills versterkt en samen een cruciale overname gerealiseerd. Karel heeft ons geleerd om in de schoenen van onze klant te kruipen; dat heeft onze ogen geopend en onze groei versterkt.”
Robin List
CEO Sylphar
“Het afgelopen jaar hebben Innotec en Callebaut Collective samen gewerkt aan Innotecs’ customer journey en de vertaling hiervan naar hedendaagse digitalisatiemogelijkheden. Callebaut Collective onderscheidde zich voor ons toch op een aantal domeinen met andere consultants: oprechte interesse in het begrijpen van onze business, sterk strategisch inzicht en gepersonaliseerd advies naar digitalisatieprojecten toe, soms aangevuld met tactische marketing skills. De consultants waarmee we samenwerkten hadden een eigen succesvolle business background waardoor zij zich sneller in een reële klantsituatie konden inleven. Realistische voorstellen op maat van Innotec waren dan de uiteindelijke uitkomst. We werken nu nog steeds samen in de verdere realisatie. We hebben geen twijfel dat zij deze gedrevenheid ook bij andere organisaties in praktijk kunnen brengen.”
Dimitry Jansen
CEO PCS Innotec
Top