Icon_Business Businessambitie en -strategie

  • Stelt u zich de vraag of uw bedrijf vandaag op juiste koers vaart naar de toekomst toe?
  • Weet u wel welke richting uw bedrijf wilt uitgaan, maar heeft u geen helder uitgewerkte strategie?
  • Biedt uw huidige strategie weinig perspectief voor de toekomst en heeft uw bedrijf nood aan een heroriëntatie?
  • Nood aan een externe blik op uw business strategie?

Als bedrijf is het noodzakelijk om uw koers regelmatig in vraag te stellen. Immers is de context waarin u opereert onderhevig aan trends en veranderingen, evolueren de klantenverwachtingen en is er een komen en gaan aan middelen en kanalen. Covid-19 heeft dit alleen maar versterkt. Wilt uw bedrijf ook in de toekomst relevant zijn, dan zijn zelfreflectie en indien nodig een heroriëntatie van uw businessambities, doorvertaald in een sterk strategisch plan, essentieel. Samen identificeren we uw ambities, scheppen we het kader en werken we een onderbouwde en future proof strategie uit voor de groei van uw bedrijf.

 

Wij helpen u met het definiëren van de probleemstelling: op basis van een uitgebreide ‘as is’ analyse, aangevuld met een externe, kritische blik omschrijven we de precieze uitdaging waar uw bedrijf vandaag voor staat. Een trends mapping brengt de context waarin u actief bent volledig in kaart en een interne screening, waarin we afhankelijk van de scope bestaande informatie verzamelen en analyseren, interne interviews opzetten of een verkenningssessie met het projectteam houden, belicht het business perspectief van binnenuit. Op basis van deze outside-in vs. inside-out confrontatie benoemen we samen de uit te klaren dilemma’s en wegen diverse scenario’s ten opzichte van elkaar af. Daarbij durven wij als partner de interne percepties en visies uit te dagen en vernieuwende inzichten of innovatieve denkpistes aan te reiken om zo vervolgens, samen met uw team, de noodzakelijke strategische keuzes te maken die de bouwstenen van uw strategieontwikkeling worden. Zo komen we uiteindelijk tot een onderbouwde, door het team gedragen strategie, inclusief stappenplan, voor uw business transformatie.

 

Top