Een frisse wind in projectontwikkeling

Hoe Imroder voor maximale klantentevredenheid gaat door in te zetten op langdurige relaties

Context en vraagstelling

De oorsprong van Imroder gaat 60 jaar terug, toen het bedrijf haar eerste stappen als verkavelaar zette. Door de jaren heen en met de intrede van de derde generatie alsook de aanstelling van Isabelle Lemahieu als CEO in 2017, evolueert Imroder tot een projectontwikkelaar. Het familiebedrijf groeide afgelopen jaren uit tot een gevestigde waarde binnen de Oost- en West-Vlaamse projectontwikkeling.

Imroder mist evenwel een heldere positionering en uitgekristalliseerde go-to-marketaanpak; daarom klopten de drijvende krachten achter Imroder aan bij Callebaut Collective. Tijdens het verloop van het traject bleek bovendien dat er ook nood is aan een gedragen ambitie en afgebakend strategisch kader om de organisatie richting te geven binnen een continu veranderende en complexer wordende omgeving. Denk maar aan de covid-19 pandemie, toenemende grondstofprijzen, dalende koopkracht, een snel naderende betonstop, de vraag naar duurzaamheid en daar aangekoppelde wetgevingen, een steeds veeleisender wordende klant… Ook daar werd dus onze ondersteuning gevraagd.

Aanpak

We vormden een eerste blik d.m.v. een AS IS analyse van informatie verkregen via een interne vragenlijst, bestaande documentatie en interviews met zowel management als sales vertegenwoordigers. Vervolgens verrijkten we dit met een diepgaande desk research naar de verschillende tendensen die de woonmarkt structureel beïnvloeden. Om een holistisch beeld te krijgen op de huidige go-to-market voerden we ook een digitale audit en kwalitatief marktonderzoek uit bij klanten, wat ons een extern perspectief gaf en pijnpunten en opportuniteit blootlegde.

Met de AS IS analyse in handen verlegden we vervolgens de focus naar de toekomst. In nauwe samenwerking met het kernteam formuleerden we een gedragen ambitie die Imroder richting en houvast geeft binnen de complexe context waarin ze zich bevinden. Uniek aan deze ambitie is dat ze er niet uit bestaat omzet en winst te maximaliseren maar wel om 100% klantentevredenheid na te streven – en zo overigens ook helemaal binnen de Act Human filosofie past. Om uit te klaren hoe Imroder die ambitie effectief zal waarmaken, werkten we samen een strategisch plan uit.

Eens de ambitie vastlag, verdiepten we ons in een aantal vervolgworkshops in de positionering en go-to-market van Imroder. Resultaat: een scherpgestelde, heldere positionering als “boetiek” projectontwikkelaar die inzet op nauwe, persoonlijke klantenrelaties en geïntegreerde woonomgevingen. De typische Imroder klant brachten we daarbij tot leven in een persona met sterk onderbouwde motivationele drijfveren, en de uitwerking van zijn klantenreis (customer journey) gaf dan inzicht in welke acties Imroder moet nemen om hun klant een optimale ervaring – en dus tevredenheid – te geven. Dat alles consolideerden we in een project roadmap en stappenplan, zodat Imroder concreet aan de slag kon. Ook tijdens de uitrol van het plan ondersteunen we het Imroder team verder.

Resultaat

Dit collaboratief traject leverde een helder toekomstplan voor Imroder op, waarna we de strategische acties samen met Imroder in de praktijk uitrolden. Zo kwamen we tot een subtiele doch noodzakelijke rebranding die de vernieuwde positionering overbrengt en krijgt de kanalenmix, waaronder de website en social media kanalen, een grondige update. En hoewel het Imroder team momenteel nog volop richting de langetermijnambitie toewerkt, lezen we in hun sublieme klantenreviews dat hun streven naar maximale klantentevredenheid vandaag al resultaat toont.

“We voelden meteen een goeie klik met Callebaut Collective, dat ons al snel goed bleek te begrijpen. Via een doordachte en mensgerichte aanpak slaagden ze erin ons team te begeleiden en mee te krijgen in het verhaal. Ons strategisch plan biedt een houvast waar we naar teruggrijpen bij het maken van keuzes. Ook na oplevering van het plan blijven ze proactief met ons meedenken en handelen ze telkens oplossingsgericht.”
Isabelle Lemahieu
CEO
Top