POPPA®’s waardepropositie maximaliseren

Identificeren hoe het product voor alledaagse consumentenproblematieken een oplossing kan bieden

Context en vraagstelling

Hygienius® is een bedrijf dat oplossingen biedt binnen de gezondheidszorg met als voornaamste doel het soepeler laten verlopen van functionele zorgprocessen voor zowel de patiënt als het zorgpersoneel. Daarbij staat de ‘human’ centraal: het menselijk gedrag en welzijn is altijd het startpunt van Hygienius® bij de ontwikkeling van hun oplossingen. Zo creëerde de organisatie een unieke oplossing, POPPA® genaamd (zie foto), die op dat moment exclusief gebruikt werd als opplooibare waste container, nuttig voor hulpbehoevende mensen.

De firma gelooft evenwel dat POPPA® mogelijks een antwoord biedt op andere, meer alledaagse consumentenproblematieken en vraagt aan Callebaut Collective om de mogelijkheden te onderzoeken. Daarbij zijn ze bij Hygienius® op zoek naar potentiële andere consumententoepassingen voor hun basisproduct. Ze wensen te verkennen hoe de bestaande knowhow gebruikt kan worden om schaalbare kansen te vinden en zo de propositie van POPPA® te maximaliseren.

De concrete vraagstelling is:

  • Welke zijn de meest concrete opportuniteiten voor POPPA® om te groeien?
  • Zijn er andere productvelden waar het product als basisverpakking kan dienen dankzij het unieke voordeel dat het afval na gebruik recycleerbaar is en zeer weinig afvalvolume inneemt?

Samen met Callebaut Collective wil het directieteam van Hygienius® op een pragmatische manier…

  1. … de low-hanging fruit-opportuniteiten identificeren die zij op een relatief gemakkelijke manier als oplossing naar de markt kunnen brengen,
  2. … de lange-termijn opportuniteiten exploreren die bijkomende productinvesteringen vereisen.

Aanpak

Om een antwoord te vinden op deze vragen zetten we een marktonderzoek op waarbij we met twee verschillende doelgroepen in gesprek gingen. Tijdens een reeks kwalitatieve gesprekken toetsten we af wanneer de waste container een meerwaarde zou kunnen bieden en wat de beleving ervan is. Daarnaast gingen we concrete aanbevelingen over naam, verpakking en prijs na. Deze inzichten werden gebundeld in een rapport en samengebracht in een problem-solution canvas.

Om daarnaast ook de piste van andere mogelijke markten te bekijken, deden we aan opportunity exploration en zetten we enkele gesprekken op met experten binnen ons collectief. Bij hen polsten we hoe POPPA® binnen hun sector een specifieke nood kan oplossen en welke verdere ontwikkelingen hiervoor nodig zijn.

Op basis van het marktonderzoek en de expertisegesprekken konden we de verschillende problematieken helder en vertrekkende vanuit de consumentennoden definiëren. Daarna maakten we de vertaalslag naar oplossingen, waarbij we het POPPA®- product in vraag stelden en concreet optimaliseerden om op deze noden een relevant antwoord te kunnen bieden.

In een laatste stap gaven we aanbevelingen mee hoe Hygienius de markt juist kon benaderen met deze oplossingen (go-to-market) met de gepaste waarde propositie binnen verschillende marktscenario’s.

Problem-fit solution Canvas | Callebaut Collective

Resultaat

We landden uiteindelijk op vier duidelijke marktscenario’s waarbij POPPA® in specifieke situaties, naast haar reeds bestaande toepassing, ook een waardevolle oplossing kan zijn. Hierbij brachten we volgende zaken in kaart:

  • de doelgroepen, hun problemen en huidige beschikbare oplossingen
  • de (negatieve) ervaring en hindernissen van de beschikbare oplossingen
  • de emotionele beleving en triggers to act die voortvloeien uit de beschikbare oplossingen
  • hoe POPPA® concreet een antwoord kan bieden en via welke kanalen Hygienius® dit best aanbiedt

Hygienius® kreeg daarnaast een inkijk in de beleving en ervaring van de toekomstige gebruikers van hun product en bijgevolg vele inzichten om hun product verder te optimaliseren.

"Het team van Callebaut Collective heeft ons via kwalitatief marktonderzoek dieper inzicht gegeven in specifieke consumentenproblematieken en de mogelijke oplossingen die ons product POPPA® daarvoor kan aanbieden. Callebaut Collective vertaalde de implicaties hiervan naar concrete marketingscenario’s en is strategisch in haar denken en doen."
Maarten Grootswagers
Director & COO Hygienius®
Top