Icon_Organisation 1 Organisatie

  • U wilt de teamstructuur- en cultuur optimaliseren, de acties van uw organisatie in lijn krijgen met uw bedrijfsambitie en de flexibiliteit van uw organisatie verhogen?
  • Nood aan training van uw medewerkers om bepaalde vaardigheden te introduceren en de team effectiviteit te verhogen?
  • U heeft nood aan assistentie bij een intern veranderingstraject?
  • Op zoek naar de juiste externe partner om uw team te complementeren in de uitvoering van de strategie?
  • U zoekt een partij die de joint business samenwerking met uw partnerbedrijven kan faciliteren en optimaliseren?

Geen succesvolle organisatie zonder gemotiveerde, geïnformeerde en betrokken medewerkers. Om een business heroriëntatie te realiseren, moet ook de organisatie vanaf het begin worden meegenomen in het proces. Immers zijn uw medewerkers ambassadeurs van uw bedrijf en zijn zij diegene die de doorvertaling van de strategie dag op dag zullen waarmaken.

Zowel vanuit intern als extern perspectief wilt u dat uw organisatie optimaal functioneert. U wilt maximaal op uw medewerkers kunnen rekenen, dat zowel op vlak van zowel instelling als vaardigheden, maar ook de juiste externe partners aan boord hebben om uw klant de meest relevante oplossing te kunnen bieden.

U kan beroep doen op de Callebaut Collective Academy om uw organisatie zowel op vlak van mindset, skillset als toolset te ondersteunen. Aan de hand van in-company trainingen, afgestemd op de specifieke behoeften van uw team en geleid door experts uit ons ecosysteem, individuele coachings of netwerkactiviteiten werken we aan de interne teamcultuur en helpen we met capability training van management en/of medewerkers. Resultaat is een flexibelere, efficiëntere interne organisatie die de strategie tot leven brengt.

Ook op vlak van innovatie kunnen we helpen. Daarbij vertrekken we vanuit een ecosysteem denkwijze: we denken en handelen niet langer alleen binnen de muren van de eigen organisatie, maar wisselen ook kennis uit met externe partners om samen de eindklant optimaal te kunnen bedienen. Dit levert voor beide spelers interessante kansen op. Wij kunnen u helpen om uw ecosysteem uit te bouwen (ecosystem building). Wij assisteren u in het vinden van de juiste externe partner die uw team – al dan niet tijdelijk – vervolledigt. Denk bijvoorbeeld aan een business partner voor de implementatie van de strategie of rond de uitrol van een specifiek project of een externe adviseur binnen een raad van bestuur. Ook kunnen wij als facilitator of sparringpartner optreden binnen de joint business planning met uw partnerbedrijven om zo de samenwerking voor beide partijen te maximaliseren.

Top