Van chaos naar Toekomstverbond

De ontwarring van het Oosterweeldossier

Context en vraagstelling

Lantis (Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken), voorheen  Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), is verantwoordelijk voor de financiering, de realisatie, het beheer en de exploitatie van verkeersinfrastructuur in de Antwerpse regio. Zij beheren onder meer de infrastructuurprojecten die kaderen in het Masterplan 2020 van de Vlaamse overheid, zoals de Oosterweelverbinding.

In het Antwerpse mobiliteitsdossier is al meer dan twintig jaar sprake van de realisatie van een derde Scheldekruising, maar omwille van politieke en juridische problemen boekte het dossier jarenlang weinig vooruitgang. Burgergroeperingen zoals Ringland slaagden er intussen in heel wat Antwerpenaren te mobiliseren voor een overkapte ring, waarvan het in 2016 nog niet duidelijk was of deze compatibel waren met de plannen voor de Oosterweelverbinding. Callebaut Collective werd als partner voor de strategische communicatie ingeschakeld, met als doel de positionering van de Oosterweelverbinding in deze complexe context te definiëren en de gepaste communicatiestrategie en -middelen voor te stellen om zo draagvlak te creeëren bij de verschillende doelgroepen.

Aanpak

Samen stelden we een werkprogramma op dat het volledige probleemveld opdeelde in deelprojecten met elk een bijhorende timing. Op basis van dit traject distilleerden we vijf strategische lijnen die de positionering rond de Oosterweelverbinding vormgaven. Sinds het Toekomstverbond van maart 2017 is er daar een zesde lijn bijgekomen die zich vooral toespitst op de reputatie van dit verbond.

Rond elk van deze lijnen werden vervolgens communicatieve actiepunten uitgezet. Onderdeel daarvan is een samenwerking met voormalige journalist Marc Vandelooverbosch, die het communicatieteam van het Oosterweelproject heeft versterkt om ondersteuning te bieden in de uitwerking van de strategie. Zo leidde Marc Vandelooverbosch enkele workshops en begeleidde hij het management bij enkele publieke evenementen.

Resultaat

We zijn erin geslaagd om het Oosterweeldossier, dat al jarenlang aansleepte, te ontwarren en draagvlak te creeëren bij alle belanghebbenden, zoals onder meer de overheidsactoren en de actiegroepen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van een Toekomstverbond die de overheidspartijen en de burgerbewegingen samenbracht. Zo ruilde men het conflictmodel in voor een samenwerkingsmodel en werden grote stappen vooruit gezet.

Top