Je medewerkers beter begrijpen

Hoe Agristo haar employer branding op een ‘Act Human’ manier versterkt

Context en vraagstelling

Als wereldspeler in de productie van diepgevroren aardappelproducten en West-Vlaams bedrijf in volle groei is Agristo volop op zoek naar heel wat nieuwe werknemers om hun ambities te verwezenlijken. Om potentiële nieuwe medewerkers binnen de krappe arbeidsmarkt beter te bereiken maar ook hun bestaande medewerkers verder te laten groeien en te engageren tot echte Potatoholics – de bijnaam van de Agristo medewerkers – schakelde Agristo ons opnieuw in, dit keer om hun employer branding strategie onder de loep te nemen. Hun concrete vraag: door een doelgroepenanalyse van de interne medewerkers beter begrijpen wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en hoe we ze kunnen bereiken.

Aanpak

Uitgangspunt van het traject is het beter begrijpen van de Agristo medewerkers, om in functie daarvan samen met het projectteam Agristo’s employer brand te versterken. Eerste stap was dan ook het verzamelen van alle bestaande informatie, kennis en documentatie over de werknemers en de verschillende vormen van HR- en marketingcommunicatie- en processen aan de hand van een reeks gestructureerde ‘archetype questions’. Op basis daarvan werden vervolgens een aantal hypothesen uitgewerkt; over hoe Agristo zijn werknemers kan omschrijven, wat hun motivaties, noden en verwachtingen zijn, hoe ze geïnformeerd, ondersteund, verbonden en betrokken worden en via welke kanalen dit gebeurt. Insteek daarbij is begrijpen wat de dieperliggende motivationele drijfveren van de medewerkers zijn. Zo kwamen we uiteindelijk tot een aantal medewerkersarchetypes die de verschillende types Potatoholics vertegenwoordigen.

Om de gemaakte hypotheses af te toetsen, bij te sturen en te concretiseren ging het projectteam in gesprek met een 20tal medewerkers uit de verschillende sites en uit diverse afdelingen. De inzichten uit deze gesprekken werden gebruikt om de archetypes te staven en verder te voeden en verrijken, maar vormden ook de leidraad voor de volgende stap: het in kaart brengen van de employee journeys. Daarvoor zochten we uit welke stappen de werknemers van sollicitatie tot onboarding zetten en hoe ze dit beleefd hebben, maar ook hoe communicatie binnen Agristo, als bestaande medewerker, ervaren wordt.

Dat alles brachten we samen in de TO BE employee journeys die…

… enerzijds de fases van ontdekken, evalueren en kiezen/aan de slag gaan van een potentiële nieuwe medewerker in beeld brengen,

… anderzijds op de laatste fase engageren van de bestaande Potatoholics inzoomt, en aangeeft hoe we de medewerkers optimaal kunnen informeren, empoweren, verbinden en betrekken.

Door te begrijpen naar wat de Agristo medewerkers, nieuw of bestaand, op zoek zijn binnen elke fase via welke kanalen ze hier een antwoord op verwachten, kreeg Agristo inzicht in hoe zij hun HR-processen en communicatie op kunnen afstemmen.

Resultaat

Doorheen het traject kreeg Agristo een beter zicht op en begrip over de motivaties, noden en verwachtingen van hun werknemers. De organisatie begrijpt vandaag beter wat huidige werknemers nodig hebben om zich verder te ontwikkelen, te groeien en een ultieme Agristo ambassadeur te worden.

In de outcome wordt samengevat via welk kanaal en met welke kernboodschappen Agristo als werkgever optimaal nieuw talent kan aantrekken en bestaande collega’s kan informeren, empoweren, verbinden en betrekken. Daarnaast geeft een overzichtelijke project roadmap de volgende stappen volgens prioriteit aan, wat dan ook de leidraad vormt voor de verdere uitrol van de employer branding en interne communicatie.

Vier fasen in de Agristo employee journey
“Aan de hand van een goed doordachte methodologie begeleidde het team van Callebaut Collective ons om tot een gegronde doelgroepenanalyse van onze eigen medewerkers te komen. Dit vormde het fundament om onze employer brandingstrategie en ons intern communicatieplan verder vorm te geven. Naast de juiste methodologie bewaakt Callebaut Collective ook te allen tijde de scope van het project en durven zij veel zaken kritisch in vraag te stellen. Wij hebben in Callebaut Collective een zeer capabele en aangename strategische partner gevonden.”
Lien Sinnesael
Head of Marketing
Top