Het indijken van de Belgische kustdreigingen

Hoe ‘SuperStormen’ het maatschappelijke en politieke debat aanwakkerde

Context en vraagstelling

De Belgische kust wordt geconfronteerd met een dubbele uitdaging: de toenemende zanderosie en de stijgende zeespiegel. Het vergt publieke investeringen om deze risico’s in te dijken. Zowel de publieke opinie als de media hebben echter weinig aandacht voor de veiligheidsrisico’s waar de kustgemeenten aan zijn blootgesteld. In 2011 schakelde THV Vlaamse Baaien, opgericht door Dredging International en Jan De Nul, Callebaut Collective dan ook in om de publieke en politieke alertheid en het actief bewustzijn met betrekking tot de dreigende gevaren in de kuststreek te vergroten

Aanpak

We gingen van start met een diepgaande framingoefening rond de diverse doelgroepen, bestaande uit het brede publiek enerzijds en de maatschappelijke stakeholders zoals natuurverenigingen en politiek anderzijds. Aan de hand van intakegesprekken met de diverse stakeholders, kregen we een beeld van de diverse leefwerelden en uitgangspunten van de belanghebbenden. Op basis daarvan definieerden we een gemeenschappelijke, maatschappelijke focus met als titel ‘SuperStormen’.

Principe van het project is dat de communicatie vanuit het potentiële gevaar van een superstorm en de overstromingen vertrekt, aangevuld met oplossingen die de latente dreiging kunnen indijken. Zo maakten we in eerste instantie de dreiging tastbaar en creëerden we een emotionele binding met het doelpubliek. Daartegenover stonden dan de oplossingen voor het probleem, die verlossing brachten. Deze aanpak liet niet alleen toe om de aandacht te trekken en de awareness rond de problematiek te vergroten, maar ‘SuperStormen’ was bovendien een conversation starter en facilitator van het maatschappelijke debat.

Volgende stappen omvatten onder meer het samenstellen van een stuurgroep met relevante maatschappelijke stakeholders, de organisatie van een ‘bezorgdheidscongres’ in 2011 en 2013 en de lancering van een online platform dat de problematiek levend en actueel hield. Dit alles met als doelstelling om het nodige draagvlak te creeëren bij het grote publiek en de beslissingsnemers alsook de dialoog tussen het publiek en de partners te bevorderen.

Resultaat

‘SuperStormen’ vergrootte het maatschappelijk bewustzijn over de problematiek en creëerde een groter politiek en maatschappelijk draagvlak voor de te nemen maatregelen. Het project mondde ook uit in het ontstaan van de Blauwe Cluster, een in 2017 opgericht samenwerkingsverband van een aantal grote bedrijven dat zich toelegt op de ontwikkeling en bevordering van economische activiteiten op zee.

Project team

Jan Callebaut (kernteam)
Jan Callebaut
Sarah Steenhaut (kernteam)
Prof. dr. Sarah Steenhaut
Top