Volvo, een organisatie geleid door doelen

Noem een sector en telkens is de term ‘disruptie’ nooit ver weg. In een omgeving die wordt gekenmerkt door technologische (r)evoluties, mondige consumenten en een steeds snellere digitalisering, moeten bedrijven zichzelf blijven heroriënteren. Een bedrijf dat deze uitdaging met succes is aangegaan, is Volvo.

Bij de tweede Callebaut Collective ‘Talks’ vertelde Sven De Smet, Head of Brand & Consumer Journey van Volvo Car Group, aan een gespecialiseerd publiek van experts uit de (mobiliteits)sector over Volvo’s strategie voor de toekomst, over de manier waarop de groep zijn activiteit herdefineert en de daarmee gepaard gaande chaos omarmt.

 

Een nieuwe connectie dankzij een nieuw doel

Tijdens het gesprek met Sarah Steenhaut (Callebaut Collective) was het met anekdotes doorspekte verhaal van Sven De Smet opgebouwd rond de belangrijkste drivers om je bedrijf te heroriënteren. “De eerste ligt besloten in Volvo’s verleden”, aldus de topman. “Bij Volvo werd altijd de nadruk gelegd op ‘veiligheid’. Wanneer mensen ‘Volvo’ horen, denken ze aan ‘veilig’. Dat is sinds lang ons doel als autobouwer.”

Door het recente klimaat met modernere technologieën en gewijzigde klantenbehoeften, stond de mobiliteitssector al snel voor nieuwe en bijkomende uitdagingen. Om deze met succes aan te gaan, besliste Volvo om bewust terug te keren naar de roots, en voluit te focussen op het doel. Als purpose-led organisatie heeft de klant altijd centraal gestaan. Dit vertaalde zich in een aangepaste manier van werken, waarbij Volvo evolueerde van een autobouwer naar een ‘verschaffer van de vrijheid om zich op een persoonlijke, duurzame en veilige manier te verplaatsen’.

 Innovatie door samenwerking

Een tweede belangrijke driver is de keuze voor samenwerking met externe partners.

Voor het invullen van de duurzaamheidsvereisten moeten een aantal aspecten van de bevoorradingsketen worden aangepakt. Bedrijven moeten hun bevoorradingsketen onder de loep nemen en van bij de start purpose-led beslissingen nemen in plaats van te blijven vasthouden aan een reactie achteraf, wanneer ze echt niet anders kunnen.

Binnen de sterk gereguleerde automobielsector wil Volvo verder gaan dan de opgelegde eisen, door zichzelf nog meer uit te dagen en verder te denken dan ‘elektrificatie’ als einddoel. De autobouwer bekeek de mobiliteitssector vanuit een ruimer geheel en ontwikkelde zichzelf binnen dit snel veranderende kader. Samenwerkingen met Uber en de ontwikkeling van een gedurfde visie op de toekomst met het 360c-concept zijn hier slechts enkele voorbeelden van.

Daarnaast legde Sven ook een sterke focus op interne samenwerking. Bij de evolutie naar een bedrijf met een volledig nieuw doel maken de juiste skills en competenties het verschil tussen slagen en falen. Hoe zet je met succes de intern beschikbare competenties in, en hoe zet je binnen het bedrijf de juiste persoon op de juiste plaats? Het antwoord is even bondig als eenvoudig: analyseer zorgvuldig ieders kerncompetenties. Doorgrond waar mensen goed in zijn en ga na hoe deze skills kunnen worden ingezet in de verschillende afdelingen

 Kijken en leren

Neem van overal belangrijke lessen mee en pas ze toe om een succesvolle shift te maken, zo luidde een volgend advies door Sven De Smet.

Bij dit proces vormen Millennials een belangrijke bron van inspiratie. Door het bundelen van belangrijke inzichten heeft Volvo dankzij diensten op maat op een effectieve manier kunnen inspelen op de noden van deze generatie.
De initiatieven gaan echter nog een stuk verder: waarom zou je niet de mogelijkheid creëren om je auto via enkele tikken op de smartphone ter beschikking te stellen van anderen? Een laatste mobiliteitsvraagstuk waarop Volvo een antwoord probeert te leveren is in-car delivery, waarbij pakjes in het autokoffer worden geleverd.       In elke sector zetten bedrijven de eerste stappen om hun manier van werken te herdefiniëren en in tijden van disruptie te blijven excelleren. Je doel vinden en dit benutten om je organisatie te leiden, samenwerken op ieder niveau en lessen trekken voor de toekomst, dat zijn de belangrijkste drivers voor deze transformatie.

Top