BLIK OP CORONA | #3 Ben je klaar voor post-corona?

In maart 2020 doemt het coronavirus op en beheerst het maandenlang ons land, onze maatschappij en onze economie. Het dagelijkse leven staat ineens in het teken van noodzakelijk opgelegde social distancing maatregelen en dat heeft een grote economische impact. Bedrijven moeten de deuren tijdelijk sluiten, werknemers worden noodgedwongen tijdelijk werkloos en de financiële vooruitzichten van 2020 (en daarna) dienen overal scherp bijgesteld te worden. We maken een crisis zonder weerga mee die een kantelpunt zal zijn voor onze maatschappij.

Callebaut Collective buigt zich in haar ‘Blik op corona’ blogreeks over diverse strategische business invalshoeken in crisistijden. Hoe ga je als bedrijf op strategisch niveau om met de coronacrisis en bijhorende lockdown? Welke rol spelen intermenselijke relaties in corona-context? Hoe bereid je je voor op het bedrijfsleven na de heropstart van de economie? Wat is de impact van corona op de wereldpositie van België in bepaalde sectoren? Want een ding is zeker: niks zal nog hetzelfde zijn.

 

Na de invoering van de corona lockdown een aantal weken geleden viel het merendeel van de sectoren in de Belgische economie stil. Een harde klap voor heel wat bedrijven die in deze tijden moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Vandaag trekken diezelfde bedrijven – begrijpelijk –  aan de alarmbel: het is dringend tijd om na een maand stilstand herop te starten. Dat een heropleving van onze economie urgent is, staat vast. Maar hoe dat in zijn werk zal gaan, is momenteel nog onduidelijk. Als bedrijf is het dan ook meer dan ooit belangrijk om nu aan de toekomst te denken. Daarmee bedoelen we: post-lockdown. Want eens we ons land heropstarten, zal de corona-impact wel degelijk nog enige tijd nazinderen: de crisis die we nu meemaken zal het kantelpunt zijn voor een nieuw normaal, een andere maatschappij die niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe bereid je je voor op het (bedrijfs)leven post corona?

Corona kan ons iets leren, zoveel is zeker. We moeten deze crisis dan niet puur als bedreiging zien, maar aanpakken als een opportuniteit om onze business kritisch onder de loep te nemen en creatief op zoek te gaan naar andere manieren om onze producten te vermarkten of zelfs nieuwe oplossingen te ontwikkelen die beter passen in de post-corona context. Hierbij kan de service logic een handig denkkader bieden: producten, “goods” worden hierbinnen als distributiemechanismen voor service-aanbiedingen gezien.

 

Corona als endorser van de service logic thinking

Klanten zijn de dag van vandaag niet langer alleen in producten geïnteresseerd, maar vragen om een ​​aanbod van serviceoplossingen die bij dit productgamma horen. De crisis die Covid-19 momenteel teweegbrengt, werkt dit alleen maar in de hand. Deze evolutie van product naar service logic dwingt ons als bedrijf om onze fundamentele businesslogica te heroverwegen, dit door meer aandacht te besteden aan de cruciale serviceaspecten en zo ons idee van waarde-creatie te herdefiniëren.

Voor veel bedrijven maakt de corona-context de nood aan een transitie naar het service logic denken erg urgent. Traditionele consumptiemodellen staan nu immers meer dan ooit onder druk. Niet alleen impliceert dit dat bedrijven een nieuw evenwicht tussen offline en online moeten zoeken, maar ook een vorm van consumeren, waarbij flexibiliteit centraal staat, moeten herdefiniëren. Want consumenten willen kunnen kiezen waar, hoe en hoeveel ze consumeren en betalen. Bedrijfsmodellen zoals XaaS “alles als een service”, D2C “direct to consumer” en platformisatie spelen in op deze nieuwe consumentenverwachtingen.

Dit service logic denken vereist een open blik op collaboratie waarbij we niet langer denken en handelen binnen de muren van de eigen organisatie maar een ecosysteem van kennis-uitwisselende partners opzetten om zo samen tot relevante waardeproposities te komen. En laat de huidige crisissituatie ons nu net de opportuniteit bieden om dergelijke partnerships te verkennen en je B2B relaties te verdiepen.

 

Op naar een ecosysteem: werk nu aan je B2B relaties

Om post corona via sterke partnerships vernieuwde marktproposities aan te bieden, is het cruciaal om als bedrijf nu aan je B2B relatiestrategie te werken. Jouw B2B klanten hebben in deze uitzonderlijke periode ruimte, zowel in hun agenda als mentaal, om samen over de toekomst na te denken. Bovendien is de noodzakelijke switch naar de service logic ook voor hen een actueel en reëel gegeven. Dit is met andere woorden een uitgelezen moment om je B2B relaties op hoog niveau te versterken met het oog op de toekomst van beide partijen. Denk hierbij trouwens niet alleen aan klanten, maar ook leveranciers, partners en misschien zelfs concullega’s uit de sector. Want hieruit kunnen we leren hoe we – ook hierna – op een andere manier met relaties kunnen omgaan en ons zo samen voorbereiden op een nieuw tijdperk.

De relaties verdiepen, hoe pak je dat in deze tijden aan? Ga simpelweg in gesprek met jouw B2B relaties. De situatie is in deze crisistijden nu eenmaal wat ze is, maar kan voor beide partijen wel dé gelegenheid zijn om een dialoog te voeren op hoog niveau. Geen vrijblijvende babbel met commerciële insteek of verkoopsintenties, maar een strategische one-to-one vanuit empathie én geloof in collaboratie:

Neem de tijd om je in te leven in de branche van de klant of relatie? Wat zijn zijn uitdagingen? Wat verwacht hij van de toekomst? En van jou? Kortom, hem beter begrijpen.

Sla de brug naar jouw propositie. Licht toe wat jouw verhaal en visie op de business is en hoe dit voor jouw klant een meerwaarde kan zijn. Waar zit de match?

Spar over de grotere evoluties binnen de sector en grijp de kans om nu samen na te denken over de toekomst. Wat brengt het post-lockdown perspectief en welke rol willen we samen in het nieuwe tijdperk gaan spelen? Kunnen we gezamenlijk nieuwe, relevante diensten aanbieden, vanuit service thinking, vanuit digital & human integratie? Hoe kunnen we beiden voordeel halen uit een nauwere samenwerking? Waar kunnen we elkaar helpen? Kijk strategisch vooruit, verken de branche in de diepte en ga op zoek naar het juiste toekomstperspectief.

Aan de hand van dergelijk gesprek via videocall, bereiden jullie zich niet alleen voor op later, maar getuig je als bedrijf ook van diepgaand engagement en toewijding om samen sterk te staan na de lockdown, na corona. En vooral: kom je tot waardevolle waardeproposities om samen te eindklant beter te kunnen bedienen en future-proof te zijn.

Want hoewel elke sector de impact van de crisis voelt, zal de uitkomst voor iedere branche anders zijn. Zo word voorspeld dat de autoverkoop na de crisis een licht negatieve trend zal kennen, maar kan dit voor autoverkopers een opportuniteit zijn om hun diensten op vlak van mobiliteit uit te breiden. Denk maar aan de MaaS (mobility-as-a-service) trend: mobiliteit zal steeds meer naar een op maat gebruiksdienst evolueren waarbij het bezit van een voertuig niet langer het hoogste goed is, maar een maximaal efficiënte verplaatsing voorop staat. Services als autodelen spelen hier dan ook grondig op in. De gezondheidssector kan volgens de voorspellingen komende maanden dan weer rekenen op een fikse groei: het bewustzijn rond gezondheid en meer bepaald – al dan niet preventieve – zelfzorg is al langer een trend en zal door en na corona enkel toenemen. Aan de gezondheidsspelers om nu reeds na te denken hoe ze hier vanuit service logic op kunnen inspelen en bijvoorbeeld subscriptiemodellen te ontwikkelen om de consument maximale ontzorging aan te .

 

Kan Callebaut Collective jou ondersteunen bij de strategische planning van je bedrijf of meedenken over sectoren en evoluties? Aarzel niet om ons te contacteren. Er is voor geen enkel bedrijf, geen enkele sector een pasklaar antwoord over wat de toekomst zal brengen. Maar laat deze crisis een gelegenheid zijn om hier proactief over na te denken en zo de relaties met jouw klanten te versterken. Zodat we klaar zijn voor post-corona.

Top