Van strategie naar communicatie: hoe vertaal je jouw EVP naar een omvattende boodschap

Nadat we in artikel #2 bespraken hoe jouw EVP te bepalen in functie van drie belangrijke perspectieven en helder opgebouwd volgens de piramide, is het nu tijd om je EVP boodschap uit te schrijven. Dit is de kernboodschap binnen je employer branding-communicatie die op een duidelijke manier overbrengt hoe jouw bedrijf uniek is en wat het te bieden heeft. Daarnaast kan je vastleggen welke onderdelen van je EVP boodschap je best communiceert op welk moment in de funnel.

Waaruit bestaat je EVP boodschap?

Om van de EVP opbouw in de vorm van de piramide naar het communiceren van je EVP te gaan, is het vastleggen van je wervende en omvattende EVP boodschap een noodzakelijke stap. Aangezien je hiervoor al uitgebreid hebt nagedacht over de inhoud van je EVP, is dit voornamelijk een creatieve oefening. Hoe breng je op een heldere, triggering en inspirerende manier onder woorden wat je medewerkers van jou als organisatie kunnen verwachten?  

Allereerst is het goed om weten dat de EVP boodschap  zich op het overbrengen van de bovenste twee lagen uit de piramide richt, zijnde de carrièreperspectieven en werkomgeving alsook de bestaansreden. De onderste laag met basisvoorwaarden neem je dus in feite niet mee in je actieve communicatie.

Waarom juist? Als werkgever wil je vooral de factoren uitdrukken die een actieve en positieve bijdrage leveren tot de interesse en betrokkenheid van je medewerkers. Jouw boodschap zet dus bewust in op de satisfiers, die zich op de beleving van de medewerkers alsook hun emotionele connectie richten. Dat betekent niet dat je de onderste onderdelen nooit benoemt of communiceert, maar op een andere manier en op een ander moment in de journey van je medewerker.

De compensatie en arbeidsvoorwaarden zijn vaak eerder individueel georiënteerd en worden dus ook persoonlijk, niet collectief, overgebracht. Ze komen daarnaast in zeer specifieke fasen van de employee journey aan bod: bij potentiële medewerkers in een latere, bijna conversiefase, en bij bestaande medewerkers ter gelegenheid van bijvoorbeeld een jaarlijks evaluatiemoment. Kortom, ze zullen nooit het uitgangspunt van een solide, duurzame EVP zijn – daarvoor richten we ons op de factoren die een positief verschil maken.

 

Tips om je EVP boodschap over te brengen

Daarna is het gewoon zaak om de satisfiers van je EVP in een aantrekkelijke boodschap te gieten. Een aantal tips:

  • Wees duidelijk en beknopt. Een wervende EVP boodschap is meestal maar een tweetal zinnen lang en gebruikt eenvoudige doch klare taal. Want: je wil inspireren en triggeren, maar je spreekt tegen mensen.
  • Vermijd clichés en keep it real. Als organisatie heb je iets unieks te bieden, deze authenticiteit wil je weerspiegeld zien in je EVP boodschap en niet platslaan met overdreven of generieke beloftes.
  • Roep gerust de hulp van creatievelingen in. Zij kunnen als storytelling-experts en identiteitsspecialisten helpen met het onder woorden brengen, maar ook visueel vormgeven van je EVP boodschap. Of je ze nu betrekt vanaf de interne brainstorm, of hen gewoon een eerste aanzet van de boodschap bezorgt die zij dan in een wervende copy en inspirerende vormgeving gieten, een creatieve partij zal je EVP boodschap ongetwijfeld naar een hoger level tillen.

Resultaat: een EVP boodschap die helemaal op de doelgroep is afgestemd en des te bruikbaarder, waardevoller zal zijn.

 

Wat zeg je wanneer & hoe: de employee journey in kaart brengen

Om een goed zicht te krijgen op welke kanalen je het best naar je doelgroepen communiceert, en welk onderdeel van je EVP je op welk moment best uitlicht, is de employee journey een handige tool. Door de ‘medewerkersreis’ van je mensen – vanaf het moment van hun allereerste aanraking met je organisatie tot de langetermijn journey waarbij ze tot ultieme ambassadeurs evolueren – in kaart te brengen, onthul je waar je het verschil kan maken of waar het niet goed loopt. En daar een antwoord op bieden, uiteraard, met de juiste boodschap via het juiste kanaal op het juiste moment.

 

Ga aan de slag met je EVP boodschap

Kort samengevat, in je EVP boodschap richt je je bewust op de bovenste lagen van de piramide, zijnde de onderdelen die bijdragen aan de beleving en de emotionele connectie van je medewerkers. Dat zijn per slot de satisfiers waarbij je als organisatie een positief verschil kan maken. Een aantal tips helpen je om je boodschap aantrekkelijk onder woorden te brengen, maar aangeraden is ook om de reis van jouw medewerkers in kaart te brengen zodat je leert wanneer je best welk deel van boodschap brengt, en dat via welke kanalen.

Meer te weten te komen over de employee journey, en hoe je die in kaart brengt? Wens je eens te sparren over hoe jouw employer branding aan te pakken, en hoe tot een wervende EVP boodschap te komen? Contacteer ons gerust!

Top