Icon_Strategische_communicatie 1 Strategische communicatie

  • U zoekt een strategische adviespartner voor projecten binnen gevoelige of delicate thema’s?
  • Nood aan strategische communicatie die diverse groepen van belanghebbenden kan overtuigen?
  • Op zoek naar een vaste, externe strategische partner met ervaring voor sensitief communicatieadvies of crisiscommunicatie aanbevelingen?

Bepalend voor de bereidheid van de verschillende doelgroepen is de subjectieve context van de belanghebbende. Door middel van een diepgaande framing oefening leven we ons in in de situatie van de doelgroep om zo hun kijk op het topic te begrijpen en ons daarbinnen passend te positioneren. Samen met u werken we een aanbod en communicatieaanpak uit die aansluiten op de leefwereld en het taalgebruik van de doelgroep. Zo verhogen we onze overtuigingskracht en beantwoorden we via nauwgezet stakeholder management aan de uiteenlopende verwachtingen van de belanghebbenden.

Maatschappelijk sensitieve thema’s gaan vaak gepaard met risicovolle communicatie. Vanuit onze externe blik en terugvallend op onze jarenlange ervaring kunnen onze experts u ook op vlak van crisiscommunicatie de nodige ondersteuning bieden.

Top